Beställ gratis kontantkort från alla operatörer

Comviq Mobilförsäkring

Tidigare erbjöd Comviq ett så kallat trygghetsavtal åt sina kunder. Trygghetsavtalet är en slags försäkring som ger ersättning om din telefon skulle bli stulen eller råkar gå sönder. Ett trygghetsavtal ersätter i regel vid stöld och förlust, otursskador (som t ex tapp- eller fuktskador), funktionsfel som inte omfattas av garanti eller reklamationsrätt och upp till en viss summa vid obehörigt användande i samband med stöld. Trygghetsavtalet täcker däremot inte det som kallas för ”oansvarigt användande” av telefonen. Detta innebär att du inte får utsätta telefonen för uppenbar risk, till exempel genom att lämna den utan uppsikt på allmän plats eller hoppa i poolen med telefonen i näven. Här råder det aktamhetskrav som måste uppfyllas, annars är det risk att din ersättning reduceras eller uteblir. Trygghetsavtalet ersätter inte heller skador till följd av att du har försummat mobilens underhåll (till exempel genom att inte följa bruksanvisningen) eller om telefonen blir stulen från/ur en bil.


Comviq Fastpris Mini ger dig fria samtalsminuter, fria SMS och MMS samt 1 GB surf. Obundet, ingen bindningstid.
Endast 95 kronor per månad

Till Butiken

Även om trygghetsavtalet inte är en försäkring som Comviq erbjuder numera ser de flesta mobilförsäkringar ut på ungefär samma sätt. Borttappade och stulna telefoner ersätts normalt med en ny mobiltelefon och skulle telefonen ha använts av obehöriga får du upp till en viss summa i ersättning för samtal/surfande som gjorts inom 48 timmar från det att telefonen blev stulen eller tappades bort. Hittar du funktionsfel får du antingen telefonen reparerad eller utbytt till en av motsvarande modell. Viktigt att tänka på är att en bra försäkring ger en låg självrisk, ofta lägre än din hemförsäkrings självrisk.

Comviqs nya produktförsäkring

I nuläget samarbetar Comviq med Solid Försäkringar. Solid Försäkringar har anpassat det tidigare Trygghetsavtalet åt Comviqs kunder och administrerar samt skadereglerar försäkringen. Numera heter det gamla trygghetsavtalet Comviq Produktförsäkring. Försäkringen tecknas i samband med att du köper telefonen i butik eller online hos Comviq och gäller för den produkt som på försäkringsbrevet anges som försäkrat. Försäkringen gäller i 12 månader. När försäkringstiden gått ut förnyas försäkringen automatiskt 1 månad i taget. Efter en maximal försäkringstid om totalt 24 månader upphör försäkringen att gälla. I generella ordalag omfattar Comviqs Produktförsäkring bland annat funktionsfel som inte ersätts av produktgarantin, skador (stöld, förlust) orsakade av yttre påverkan, obehörigt surfande och telefonsamtal (upp till 10 000 kronor) för olovligt användande som gjorts med telefonen inom 48 timmar efter det att stölden inträffat. Försäkringen ersätter däremot inte följdskador eller skador orsakade av försummat underhåll, skador av mindre art som inte påverkar telefonens användbarhet, funktionsbrister orsakade av fel i det nät som telefonen är anslutet till, uppsåtliga skador eller stöld från/ur bil. Självrisken är 600 kronor vid första skadetillfället. Därefter är självrisken 1200 per skada, det som kallas för flerskadesjälvrisk.
Om du har tecknat trygghetsavtal sen tidigare med Comviq
Comviqs nya försäkringsgivare Solid Försäkringar har idag ca 3 miljoner kunder i Sverige och är ett av de marknadsledande försäkringsbolagen när det gäller produktförsäkringar, rese- och vägassistansförsäkringar. Har du tecknat ett Trygghetsavtal sedan tidigare med Comviq kan du kontakta Solid Försäkringar på 013-13 13 13 (vardagar 8-17) för mer information om vad Comviqs

Produktförsäkring omfattar. Fullständiga försäkringsvillkor för Comviqs Produktförsäkring hittar du på Comviqs hemsida

Lämna ett svar